Internet – przydatne statystyki

W zasadzie można stwierdzić, że w roku 2021 prawie 100% ziemskiego globu obejmuje zasięg internetu. Według danych podanych w raporcie Akamai Technologies, istnieją na świecie białe plamy bez dostępu do ogólnoświatowej sieci. Te białe plamy są wynikiem polityki rządów niektórych państw, a nie technicznym brakiem dostępu do sieci. Takie kraje jak Arabia Saudyjska, Chiny, Egipt, Irak, Iran, Kuba, Syria, Tunezja, Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam i Zjednoczone Emiraty Arabskie wprowadziły administracyjny zakaz dostępu do internetu. Co prawda w każdym z wymienionych państw istnieją małe enklawy umożliwiające kontrolowany dostęp, to większość osób tam mieszkających nie ma swobodnego dostępu do sieci.
Pomimo istnienia newralgicznych miejsc bez bezpośredniego dostępu do sieci internetowej, technologia ta zawładnęła resztą świata. Świadczą o tym niektóre dane ukazywane w prowadzonych statystykach.

A oto statystyki dotyczące internetu

– W styczniu 2021 roku odnotowano 4,8 miliarda użytkowników internetu
– W styczniu 2021 roku było ponad 1,8 miliarda zarejestrowanych stron internetowych
– Przeciętny użytkownik spędza w internecie średnio 6 godzin i 43 minuty dziennie online
– 56% całego ruchu w internecie jest generowane przez zautomatyzowane źródła będące w rękach spamerów, hakerów, boty itp.
– Ponad 53% osób korzysta z internetu na urządzeniach mobilnych
– Ponad 48% ruchu generowana jest przez ludzi
– Ponad 51% ruchu generowana jest przez boty
– Ponad 61% ruchu generowana jest przy użyciu przeglądarki Google Chrome
– Ponad 7 miliardów zapytań pojawia się codziennie w sieci internetowej
– Ponad 49% użytkowników internetu stanowią mieszkańcy Azji
– Ponad 16% użytkowników internetu stanowią zajmujący 2 miejsce w świecie mieszkańcy Europy

Jest to tylko garść podstawowych danych statystycznych dotycząca mechanicznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem internetu. Osobną gałąź stanowią statystyki dotyczące reklamy internetowej, blogowania, domen, hostingu, e-commerce, bezpieczeństwa itp.